Nederlands Engels
Jomanda

Herve Leger Dresses the figure of the perfect woman, Herve Leger fancy cocktail dress Essentials shows the importance of femininity and shadow. Herve Leger dresses are cut somewhere in the vicinity of the body, the sculpture of the perfect form of the female body as an image and name of the bandage dress. Regardless of the vessel or to attend the ceremony and Herve Leger dress to create for you an unforgettable image.If you have a Herve Leger dress, Herve Leger dress is Herve Leger common conclusion of all the bandage. The Magic and the interpretation of these women were bound by the body, Herve Leger Fisheries blush worldwide popular mini-dress. Try Herve Leger dress, Herve Leger bandage you find a unique charm.Herve Leger dress has to improve a long history of design in the area and the style, Herve Leger is another name of fashion. like stars in the show at the Herve Leger dress, and the First Lady of the United States Herve Leger. Herve Leger for women floral aroma exudes sensuality and shoes for women, charm and noble.So If you are interested in Herve Leger, and want to get the most famous names, you can try this, Herve Leger Dress Sale bought. You can save up to weddings to office, purple and gray Herve Leger bandage family celebrations go clothes. After working independently for some time, Herve Leger Bandage Dress has shoulder shadow Ledger finally decided to open her own studio in 1985, Herve Leger Paris.Fashionable always fashionable dress them in recent years , the specification and style of fashion is the popular sentiment of the people, the state of the OSA. And as we all know he will be with murder, all the girls even more beautiful, no matter where they are. Especially when we are invited to the other side of the SOA. We need clothes. This person attractive. H. Herve Leger is actually eye-catching in addition to its sexy style.Herve Leger has many offers which attract a good number of international customers, which also consist of a huge number of celebreties all over the world. When you wear Herve Leger you can feel confident and you may be the most beautiful person in the entire place.A woman uses alot of her time to focus on her clothes and looking good.For the women, Herve Leger dresses are the most important, not only more comfortable Cheap Herve Dresses, but also very beautiful and sexy. Thus for ladies who would like to look more beautiful, a charming and graceful Herve Leger dress can make your dream come true. With these charming and magic dresses, Herve Leger is perfect for the women. Herve Leger is considered as classic. They are very comfortable and they are worn all over the world by women of high-status. So start to be fashionable, the new-style Herve Leger will make you become fashion and beauty Herve Leger. The famous styles of bandage dresses are attracting numerous people. When you wear it, your elegant temperament and confident character will appear immediately. Just like the magic, Herve Leger dresses attract numerous women's eyes from the Hollywood superstar to the ordinary people. Its different style suits for any groups. That is to say, you need not worry about Herve Leger is not suitable for your age. No matter which ages you are in, you can single out a suitable Herve Leger dress. As we all know, Herve Leger will dress up wou more attractive and fashion. Your perfect figure and graceful temperament will show completely through Herve Leger, especially the bandage dress. All in all, Herve Leger Sale make each woman more charming, and you are no exception! Herve Leger is the preferred dresses for you!

Ik wens u veel liefde, licht, kracht en inzicht in deze maatschappij.

Handtekening Jomanda

Jomanda genezend medium

Postbus 70
6336 ZH Hulsberg
Nederland


Foto Jomanda met 2 kinderen

Foto Jomanda met kinderen


Belangrijk
Het wordt hoog tijd dat het kaf van het koren gescheiden wordt in de alternatieve sector, maar ook in het reguliere circuit.

Let goed op
1. Blijf weg bij alternatieve hulpverleners die je weghouden bij reguliere artsen, maar ga wel naar artsen toe die naar je willen luisteren en je niet als nummer behandelen, maar vanuit het hart hun vak uitoefenen.
2. Kom op voor jouw recht. Jij bepaalt zelf in feite wat er met jouw lichaam gaat gebeuren. Er moet een wederzijds vertrouwen en respect zijn zodat je samen op zoek kunt gaan naar de therapie of behandeling die het beste bij je past.
3. Laat je niet beïnvloeden door mooie praatjes of misschien door iemand die zichzelf belangrijker vindt en/of veel geld aan je wil verdienen.
4. Als een arts of hulpverlener handtastelijk gaat worden: dien een aanklacht in!

Waarschuwing
1. Mijn naam wordt nog steeds vaak misbruikt. Pas op voor mensen die zeggen met mij samen te werken of beweren dat ze het van mij hebben geleerd. Mediumschap is niet te leren!!
2. Doe nooit mee aan experimenten zoals glaasje draaien. Dwing niets af via pendels e.d. Ook dit kan erg gevaarlijk zijn.


De kloof tussen regulier en alternatief kan alleen verdwijnen als het kaf van het koren wordt gescheiden. DOE ER IETS AAN!! Het is in ieders belang en geeft een stukje vrede op aarde.

Laat bedrog niet langer bestaan.

De meerderheid in Nederland is nooit serieus omgegaan met de zwijgperiode (eind september 2003 t/m eind maart 2004) die ik heb gedaan als boetedoening voor Nederland, laat staan met de boodschappen die er via mij worden doorgegeven. Helaas zijn deze inmiddels waarheid geworden.

De 10 punten uit de zwijgperiode:
1. We op de drempel zijn beland van slavernij en onderdrukking.
2. Tegenwoordig ook in dit land een moord in een handomdraai gepleegd wordt.
3. Iemand uit een andere cultuur minder geaccepteerd wordt.
4. We contact armer worden, omdat we liever via een beeldscherm communiceren i.p.v. elkaar diep in de ogen te kijken.
5. Pim Fortuyn de kans werd ontnomen om de werkelijke boodschap, die er achter lag vorm te kunnen geven.
6. Sylvia Millecam's gevoelswereld nog steeds niet begrepen is.
7. Iemand, die met zijn of haar volle verstand een bewuste keuze kan maken, gedwongen wordt een andere weg in te slaan, die tegen zijn of haar eigen gevoel indruist.
Terwijl, oude demente bejaarden gedwongen worden een eigen keuze te maken, terwijl ze niet meer in staat zijn zichzelf te redden en zodoende niet de juiste hulp kunnen ontvangen, omdat de ziekenzorg een halt wordt toegeroepen, want de eigen wil van deze hulp behoevende mensen is wet.
8. Bommeldingen als grap worden uitgevoerd.
9. Bezuinigingen worden aangekondigd met een glimlach, omdat de bedenker van dit idee geen pijn in de portemonnee krijgt.
10. De media steeds meer op sensatie belust is en geen halt wordt toegeroepen, dus dat er steeds minder respect is voor de medemens, enz,enz,enz...